Liên Hệ

TRỤ SỞ BEL GÀ

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

02633 710099

02633 710097

info@belga.com.vn

www.facebook.com/belgavietnam

TRẠI BEL GÀ

null

Trại Bel Gà tại Thôn 7, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

null

Trại Bel Gà tại Thôn 1, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

NHÀ MÁY ẤP TRỨNG

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Bel Gà JSC